Trainingen

Opleiding en training

Kennis en vaardigheden vergroten door training vinden wij noodzakelijke pijlers voor de ontwikkeling van mensen en organisaties. Een hoger kennisniveau en meer vaardigheden zijn belangrijke criteria om tot betere prestaties te komen.

Onze aanpak

Wij geloven dat werken en leren hand in hand gaan.  In onze trainingen besteden we tijdens het leerproces nadrukkelijk aandacht aan vakkennis, sociale vaardigheden en praktijksituaties.

Om de stof optimaal te laten beklijven, bieden we deze drie aandachtspunten in een training afwisselend aan. Deze aanpak leidt tot een hoog rendement van de gevolgde opleidingen.

Spreekt onze dienstverlening je aan? Wij ontmoeten je graag.

Heldere afspraken

Het ontwikkelen van mensen, groepen en organisaties is een gestructureerd proces. Wij leggen de beoogde (tussen)resultaten vooraf vast in meetbare doelstellingen:

  • (te ontwikkelen) producten
  • (te veranderen) processen
  • (te bereiken) kennis en vaardigheden

In de trainingen werkt Professional bankers met op de praktijk toegesneden en uitgewerkte casussen. Ook kunnen deelnemers voorbeelden uit de eigen praktijk aandragen. In huiswerkopdrachten tussen de afzonderlijke trainingsblokken, gaan de cursisten aan de slag met casussen uit de praktijk.

De deelnemers houden de resultaten en de voortgang bij in een persoonlijk opleidingsdossier.